Magyar Studies of America, Inc. egy profit mentes szervezet adó kedvezménnyel a 509(c)3 cikkely alapján. Adományok levonhatók az adó bevalláson. zllengyel13@gmail.com

2021. tavaszi félév/Spring Semester Online Kurzusok/Online Courses

Beginner Hungarian for kids (ages 6-9)
Learn and practice Hungarian with our hands-on program that keeps kids engaged and makes the learning experience fun. Reading and writing in Hungarian for beginners.
 
Magyar nyelv játékosan kezdőknek. (6-9 éveseknek)
Date and Time/Tanfolyam ideje: Saturdays (Feb 13, 20, 27 March 13, 20, 27 April 10, 17, 24 May 8, 15, 22) 9 am – 10 am (EST)
 
Tuition: $180
Teacher: Bényi Erzsébet (professional teacher)
Beginner Hungarian for kids (ages 10-14).

Learn and practice Hungarian with our hands-on program that keeps kids engaged and makes the learning experience fun. Reading and writing for beginners in Hungarian language

Magyar nyelv játékosan kezdőknek. (10-14 éveseknek)

Date and Time/Tanfolyam ideje: Saturdays (Feb 13, 20, 27 March 13, 20, 27 April 10, 17, 24 May 8, 15, 22) m10 am – 11 am (EST)

Tuition: $180
Teacher: Bényi Erzsébet (professional teacher)

Intermediate Hungarian for kids (ages 6-10).

Practice basic Hungarian writing and reading while playing games and telling stories during this fun and interactive class. This program requires intermediate Hungarian understanding.

Magyar nyelv játékosan haladóknak. (6-10 éveseknek)

A kurzus a magyar nyelv szabályainak (magyar ABC, nyelvtan) játékos elsajátítá !sán keresztül a magyar szókincsfejlesztést is szolgálja. A magyar nyelvet jól beszélő gyerekek jelentkezhetnek.

Date and Time/Tanfolyam ideje: Saturdays (Feb 13, 20, 27 March 13, 20, 27 April 10, 17, 24 May 8, 15, 22) 11 am – 12 am (EST)

Tuition: $180
Teacher: Bényi Erzsébet (professional teacher)

Creative History Class for Children (ages 8-14)

We often tend to lose in the data and the facts of history but what if we decided to shift our
thinking? My view of history is to communicate it to children through logic and personal experience.
We discover the deep well of history together like detective, using modern and contemporary
sources, roleplay and other games, making history fun and accessible to all ages. Both in Hungarian
and English. (Please let us know which language you prefer.)

Kreatív történelemóra gyermekeknek (8-14 éveseknek)

Gyakran elveszünk a történelmi adatok és tények útvesztőjében, de mi lenne, ha a
gondolkodásmódunkon változtatnánk? Véleményem szerint a történelem átadásának
leghatékonyabb módszere gyermekek számára a logikán és a személyes élményeken alapul. Közösen
felfedezzük a történelem mélységes mély kútját modern és korabeli források, szerepjáték és egyéb
érdekességek segítségével. Ezáltal a történelem mind szórakoztató, mind elérhető lesz minden
korosztálynak. Magyarul és angolul egyaránt. (A jelentkezésnél kérjük jelezni, melyik nyelvet választják.)

Date and Time/Tanfolyam ideje: Saturdays (Feb 13, 20, 27 March 13, 20, 27 April 10, 17, 24 May 8, 15, 22) 2 pm – 3 pm (EST)
Tuition: $180

Teacher: Pálinkás Dániel (professional performer, drama teacher)

 

Creative Self-Expression through Games (ages 8-14)

Our children have a tool that is invaluable to their growth and education – their imagination. In my
classes, instead of the pressure of performing, we concentrate on playing together and creating a
story, using our imagination. Playing fun scenes will help the children improve their skills in
communication, their vocal quality and stamina, preparing them for not only acting, but a wide
variety of other challenges in their school and, later, their work life. Both in Hungarian and English.
(Please let us know which language you prefer.)

Kreatív önkifejezés játékkal (8-14 éveseknek)

Gyermekeinknek egy felbecsülhetetlen kincse van fejlődésük és a tanulás szempontjából – a
képzelőerejük. Az óráimon, a szereplés nyomása helyett a közös játékra koncentrálunk, közösen
alkotva egy történetet, a képzelőerőnket használva. A szórakoztató jelenetek nemcsak a gyermekek
kommunikációs készségét fejleszti, hanem a beszédkészségüket, valamint állóképességüket is. S ez
nem csak színészi feladatokra, hanem rengeteg, mind iskolai, mind (később) munkahelyi kihívás
kezelésében segítséget nyújt majd. Magyarul és angolul egyaránt. (A jelentkezésnél kérjük jelezni, melyik nyelvet választják.)

Date and Time/Tanfolyam ideje: Saturdays (Feb 13, 20, 27 March 13, 20, 27 April 10, 17, 24 May 8, 15, 22) 3 pm – 4 pm (EST)
Tuition: $180

Teacher: Pálinkás Dániel (professional performer, drama teacher)

Creative Writing (ages 8-14)
The classes provide a unique setting by creating stories and poems about our surroundings and our environment. At the end of the program, kids will be able to write a story/poem/rap/dialogue on their own. This program requires intermediate Hungarian understanding, reading and writing.
 
Kreatív írás gyerekeknek (8-14 éveseknek)
A kurzus a közös magyar nyelvi élmény felfedezését célozza meg magyar irodalmi szövegek közös feldolgozásával sokszor a humor segítségével. Minden egyes esetben a nyelvi játékra koncentrálunk, közösen megalkotva egy történetet, egy verset, rapszöveget vagy egyéb irodalmi formát. A szórakoztató magyar nyelven való írás a gyermekek képzelőerejét, helyesírását, valamint a kommunikációs készségét fejleszti.
 

Date and Time/Tanfolyam ideje: Fridays (Feb 12, 19, 26 March 12, 19, 26 April 9, 16, 23 May 7, 14, 21) 4.30 pm – 5.30 pm (EST)

Tuition: $180
 
Teacher: Timea Zsedely (drama & literature teacher, director)
Drawing Art Class (ages 6-12)
 
Drawing is the most useful of all the visual arts. This class will focus on shading, dimension, composition, portraiture, still life, realism, abstraction, landscape drawing, fashion design and more.
Students will work in a combination of pencil, and colored pastels.
 
Rajz és vizuális nevelés magyarul gyerekeknek
 
A kurzus a rajz és festés különböző technikáin keresztül a magyar szókincsfejlesztést is szolgálja. A magyar nyelvet folyékonyan nem beszélő gyerekek is jelentkezhetnek.
Date and Time/Tanfolyam ideje: Saturdays (Feb 13, 20, 27 March 13, 20, 27 April 10, 17, 24 May 8, 15, 22) 9 am – 10 am (EST)

Tanár/Teacher: Nono Judit Sipos (photographer, fine artist)

Tuition: 180$/course
Creative Music class with Kodály’s method (ages 7-14)
As Zoltán Kodály said: “Music belongs to everyone” – so it’s yours too! The Kodály method develops perception, motor skills and the formation of thoughts, as well as other skills, such as literacy and the operation of mathematical skills. In our classes we will learn rhythm exercises by rhythmizing songs and poems. With the help of songs we understand solmization, with the help of solmization we discover the messages of our favorite songs. We also use tools that play in understanding our folk songs that tell folk humor, happiness and sad stories. I look forward to meeting with you to cultivate my favorite pastime together.
 
Kreatív ének-zene oktatás Kodály módszerrel (8-14 éveseknek)
 
Ahogy Kodály Zoltán mondta: „A zene mindenkié” – a Tiéd is! ” A Kodály módszer fejleszti az érzékelést, a motorikus képességeket és a gondolatok megformálását, ezzel támogatja más készségek, így az írás-olvasás és a matematikai készségek működését is. Foglalkozásainkon dalok es versek ritmizálásával ritmusgyakorlatokat tanulunk. Dalok segítségével megértjük a szolmizálást, a szolmizálás segítségével felfedezzük kedvenc, vagy kedvenccé váló dalaink üzeneteit. A népi humort, a vidám és a szomorú történeteket elbeszélő népdalaink megértésében játékos eszközöket is bevetünk. Izgatottan varom a találkozást, hogy együtt műveljük a kedvenc elfoglaltságomat.
 
Date and Time/Tanfolyam ideje:
Saturdays (Feb 13, 20, 27 March 13, 20, 27 April 10, 17, 24 May 8, 15, 22) 1 pm – 2 pm (EST)
or Fridays (Feb 12, 19, 26 March 12, 19, 26 April 9, 16, 23 May 7, 14, 21) 4 pm – 5 pm (EST)

Tanár/Teacher: Rozs Ildikó (music teacher, opera singer)

Tuition: $180/course
Creative Science Class in Hungarian (ages 8-14)
 In this science (math & physics) class we concentrate on playing together with numbers in Hungarian and telling „science stories” about our world using our imagination and experiences with science. Practice with numbers and learning about experiments in science will help the children improve their skills in communication in Hungarian language, too.
 
Kreatív matek gyerekeknek (8-14 éveseknek)
 Gyertek jåtsszunk, fedezzünk fel a matematikában rejlõ kapcsolatokat. Kutakodjunk együtt érdekes feladatokban. Kukkantsunk be a fizika birodalmába és probaljunk kapcsolatot teremteni a matematikával. Szeretettel várom a kedves diákokat, akik maguk is szeretnének javitani, fejlõdni matematikából magyar nyelven. Haladjunk együtt a siker felé vezetõ úton!
Date and Time/Tanfolyam ideje: Saturdays (Feb 13, 20, 27 March 13, 20, 27 April 10, 17, 24 May 8, 15, 22) 9 am – 10 am (EST)
 

Tanár/Teacher: Dubabér Mária (science teacher)

A tanfolyam ára/Tuition: $180/course

6-week course for kids

 
Media Class – Learn about being a reporter, how to create podcast and do live reporting. 8-14 years. Needs intermediate Hungarian
(8-14 éves korig, magyarul jól beszélő gyerekek számára)
“Látni és láttatni” – ez a riporter feladata
Podcast, radio, live reporting
Az órák felépítése: (elméleti és gyakorlati elemek)
Mikrofon használata, viselkedés a mikrofon előtt, riport készítése a családdal és barátokkal valamint “live” interjú.
Technikai háttér: 1 db Mic + Mic stand
1 db Telefon vagy Computer
 
Tanár/Teacher: Attila Patkós (radio host)
Date and Time/Tanfolyam ideje: Febr 13, 20, 27 Marc 6, 13, 20
Idő: 10 am – 11 am (EST)
A tanfolyam ára (Tuition) : $110/kurzus
 
Registration and tuition deadline: February 10th!

Please register at zllengyel13@gmail.com

Tuition can be paid via PayPal or by check.